SF09logo
Thursday 17 – Friday 25 July 2014
Dydd Iau 17 – Dydd Gwener 25 Gorffennaf 2014

Flickr Logo

Gŵyl Wyddoniaeth Wrecsam 2014

Mae Gŵyl Wyddoniaeth Wrecsam yn dychwelyd ar gyfer 2014! Mae'r ŵyl yn cynnwys rhaglen chwe wythnos yn llawn o ddigwyddiadau ar gyfer ysgolion uwchradd a chyfres wythnos o hyd o ddigwyddiadau cyhoeddus at gyfer oedolion a phlant.

Cynhelir y prif ddigwyddiad cyhoeddus o 17 – 25 Gorffennaf 2014.

Byddwn yn ychwanegu llawer mwy o fanylion dros yr wythnosau nesaf felly dewch yn ôl yn aml a dilynwch ni ar Facebook a Twitter i sicrhau bod gennych yr wybodaeth ddiweddaraf am ddatblygiadau sydd i ddod.

Ar gyfer Ysgolion

Mae’r Rhaglen Dyfodol Gwyddoniaeth’ yn cynnwys rhaglen helaeth o weithgareddau yn benodol i ysgolion uwchradd.  Wedi’u cynllunio i gyd-fynd â chwricwlwm yr ysgol, nod y cyflwyniadau, yr arddangosiadau a’r gweithdai hyn yw cael disgyblion yng Ngogledd Cymru o bob gallu ac oedran i ymddiddori mewn gwyddoniaeth, technoleg, peirianneg a mathemateg (STEM).  Cynhelir y rhaglen o ddydd Llun 9 Mehefin hyd ddydd Gwener 18 Gorffennaf a bydd mwy o fanylion am y gweithgareddau yn cael eu datgelu yn fuan.

Mae uchafbwyntiau’n cynnwys:

  • Cynyddwch ddiddordeb eich myfyrwyr mewn cemeg gyda’r dyddiau STEM ‘Cemeg yn y Gwaith’ ar 1af Gorffennaf yn Optic Innovations, Llanelwy a 3 Gorffennaf ym Mhrifysgol Glyndŵr, Campws Wrecsam.
  • Gellir trefnu ymweliad i alluogi i ddarpar fyfyrwyr peirianneg ym mlwyddyn 9 ymlaen gael gweld diwydiant ar waith gyda thaith o ddiwydiant lleol. Mae ein partneriaid eisoes yn cynnwys Pwerdy Glannau Dyfrdwy, Labordy Daresbury, Grŵp DRB a llawer mwy.
  • Mae Techniquest Glyndŵr yn cefnogi’r digwyddiad drwy ddarparu’r gweithdai a’r sioeau, sy’n cwmpasu sawl maes STEM, megis bywydeg gyda ‘Taith i’r Gell’, cemeg gyda ‘Archwilio’r Atom’, rhaglennu cyfrifiadurol gyda ‘Dyfeisiwr Robotig’, ffiseg gyda ‘Pŵer yr Haul’ a Rhifedd gyda’r gweithdy ‘Planed yr Anifeiliaid’.

Ariennir ‘Rhaglen Dyfodol Gwyddoniaeth’ gan Yr Academi Wyddoniaeth Genedlaethol ac fe’i trefnir gan Brifysgol Glyndŵr ar y cyd â Techniquest Glyndŵr. Byddwn yn cysylltu ag ysgolion uwchradd Wrecsam, Sir y Fflint a Sir Ddinbych yn fuan i ddarparu manylion am y digwyddiadau, os byddwch eisiau mynegi’ch diddordeb cyn hynny cysylltwch â: wsf@glyndwr.ac.uk.

I’r Cyhoedd

Mae’r trefnu ar gyfer Gŵyl Wyddoniaeth Wrecsam ar waith ers tro! Eleni cynhelir yr Ŵyl yn ystod wythnos gyntaf gwyliau’r haf, 17 -25 Gorffennaf, felly bydd digon i gadw’r plant yn brysur a sicrhau cychwyn cyffrous i wyliau’r haf, yn ogystal â’r gweithgareddau i ddenu’r oedolion.

Os ydych yn aelod o glwb neu gymdeithas beth am redeg digwyddiad arbennig â thema wyddonol yn ystod Gŵyl Wyddoniaeth Wrecsam 2014? Gallwch drefnu cwis tafarn â thema wyddonol, sesiwn Pecha Kucha neu noson deyrnged Ffuglen Wyddonol. Mae yna lawer o ffyrdd y gallwch gymryd rhan yng ngŵyl eleni. Felly, beth am ddathlu gwyddoniaeth mewn ffordd wahanol a chymryd rhan?